top of page

Mateo Fletxa, el Vell.

Ensalades:

L'Edat Mitjana ha estat tramada de la difusió oral popular i joglaresca de cançonetes i fragments d'obres majors que l'espectador sentia i assimilava com formant part de la seva vida quotidiana. Les “Ensaladas” del XV i del XVI són una forma musical fruit d'aquesta consciència fragmentària de l'obra. Mateu Fletxa el Vell recollia d'aquí i d'allà tonades i motius, i generava amb ells un fil conductor, un tema que unifiqués amb sentit narratiu, al·legòric o dramàtic la composició. Sempre per Nadal, al voltant del Naixement de Jesús. Ja fora per encàrrec dels virreis de València, o de la família poderosa dels Hurtado de Mendoza, o de les infantes ... allà on van sonar les seves “Ensaladas” els espectadors van reconèixer les tonades, corrandes, invencions populars, elements litúrgics, que vertebren aquest gènere. Descobrir en el mestratge de Fletxa, com en Gil Vicente abans, Janequin, Alzina, Brudieu, l'habilitat magnífica d'articular-les en un conjunt homogeni, ric en varietat de tons, textures, ritmes, llengües, és el nostre privilegi.


No ho inventa. Amb nom divers, aquesta forma musical circula per altres països ... A “La Justa” assistim al relat d'unes justes medievals entre protagonistes agafats de l'Antic i Nou Testament. A "El Fuego” l'al·legoria es fa més palesa que a “La Justa” atès que es combinen elements de teologia relacionats amb l'aigua i el foc. I, finalment, a “La Bomba” trobem la més teatral de les peces d'aquest programa, ja que narra la por dels tripulants d’una nau davant d'un naufragi segur, la petició d'auxili als sants i a la Mare de Déu en diverses advocacions, i l'agraïment davant l'obtenció del salvament.

Cartell Ensalades.png
bottom of page